خريد vpn خريد kerio خريد vpn
دعای ازدواج موقت
صفحه اصلی » نوشته هایی با کلیدواژه "دعای ازدواج موقت"

دعای ازدواج موقت

شرایط جدید صیغه تصویب شد

شرایط جدید صیغه تصویب شد

وکلای ملت مصوبه کردند که ثبت نکاح موقت با باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی شود. ...