صفحه اصلی » اخبار » برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان ۹۰
نویسنده:admin تعداد بازدید:5,396 views

برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان ۹۰

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) و نیم سال و جبرانی دوم پیش دانشگاهی و هماهنگ سال اول و دوم متوسطه نظری در خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹ اعلام شد…

برنامه امتحان نهایی سال سوم متوسطه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) و داوطلبان آزاد رشته‌های نظری در نوبت امتحانی خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرح است:


در روز یک‌شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی»، امتحان «قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید(۲) “»؛ در روز سه‌شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته‌ «ریاضی فیزیک» امتحان «هندسه(۲)»، رشته «علوم تجربی» امتحان «ریاضی (۳)»، رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «ریاضی»؛ در روز پنج‌شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «ادبیات فارسی (۳)»، در رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات فارسی تخصصی» و در روز یک‌شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته‌ «ریاضی فیزیک» امتحان «حسابان»، رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه» و در رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی» امتحان «فلسفه و منطقه» برگزار می‌شود.

در روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی» امتحان «زبان خارجی (۳)»؛ در روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد ۹۰ در رشته‌ «ریاضی فیزیک» امتحان «جبر و احتمال»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زمین شناسی»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «جغرافیا(۲)» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اخلاق (۲)»؛ در روز دو‌شنبه ۱۶ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «فیزیک(۳)و آزمایشگاه»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «تاریخ ایران و جهان(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «تاریخ اسلام(۲)»؛ در روز چهار‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «عربی(۳)»، در رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «عربی(۳) ویژه علوم و معارف اسلامی»؛ در روز شنبه ۲۱ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «شیمی(۳) و آزمایشگاه»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «آرایه‌های ادبی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان “تفسیر و علوم قرآنی(۲) “؛ در روز دو‌شنبه ۲۳ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «زبان فارسی(۳)»، در رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «زبان فارسی تخصصی» و در روز چهار‌شنبه ۲۵ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «جامعه شناسی (۲)» برگزار می‌شود.

* برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی در نیم سال دوم سال تحصیلی

برنامه امتحان نهایی پیش‌دانشگاهی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹ به این شرح است:
در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر» امتحان «معارف اسلامی (۲) دین و زندگی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید(۲)» و در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی و علوم تجربی» امتحان «فیزیک(۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «عربی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات عرب(۲)»، در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با میراث فرهنگی ایران» برگزار خواهد شد.

در روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۰ در رشته‌ «هنر» امتحان «آشنایی با رشته‌های مختلف هنری»؛ در روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر» امتحان «زبان فارسی(۲)» و در روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۰ در رشته‌ «علوم ریاضی» امتحان «حساب دیفرانسیل و انتگرال(۲)»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی(۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «ادبیات فارسی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «فقه» و در رشته «هنر» امتحان «سیر هنر در تاریخ(۲)» برگزار می‌شود.

* برنامه امتحانات نهایی پیش‌دانشگاهی در جبرانی دوم

برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی در جبرانی دوم سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرح است:
در روز شنبه ۲۸ خرداد ۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر» امتحان «معارف اسلامی (۲) دین و زندگی»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید (۲)»؛ روز یک‌شنبه ۲۹ خرداد ۹۰ در رشته‌ «علوم ریاضی» امتحان «حساب دیفرانسیل و انتگرال (۲)»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی (۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «ادبیات فارسی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «فقه»، در رشته «هنر» امتحان «سیر هنر در تاریخ (۲)»؛ در روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، هنر» امتحان «زبان فارسی(۲)» برگزار خواهد شد.

در روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی، علوم تجربی» امتحان «فیزیک (۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «عربی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات عرب(۲)»، در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با میراث فرهنگی ایران»؛ در روز چهارشنبه یکم تیر۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر» امتحان «معارف اسلامی (۱) دین و زندگی»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید (۱)»؛ در روز پنج‌شنبه ۲ تیر ۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی، علوم تجربی» امتحان «فیزیک(۱)»، در رشته « علوم انسانی» امتحان «عربی(۱)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات عرب (۱)» و در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با رشته‌های مختلف هنری»؛ در روز شنبه ۴ تیر ۹۰ در رشته‌ «علوم ریاضی» امتحان «حساب دیفرانسیل و انتگرال (۱)»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی(۱)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «ادبیات فارسی(۱)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول فقه»، در رشته «هنر» امتحان «سیر هنر در تاریخ(۱)» و در روز یک‌شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، هنر» امتحان «زبان فارسی(۱)» برگزار می‌شود.

* برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی ـ واحدی رشته‌های فنی

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته‌های فنی در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به شرح زیر است:
در بخش «صنعت» روز یک‌شنبه یکم خرداد۹۰ در رشته‌های «سرامیک، متالورژی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، معدن» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی»؛ در روز سه‌شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته‌های «سرامیک، متالورژی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، معدن» امتحان «ریاضی (۳)»؛ در روز پنج‌شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته‌ «سرامیک» امتحان «شکل دادن و پخت سرامیک‌ها»، در رشته «متالورژی» امتحان «اصول متالورژیکی ریخته‌گری»، در رشته «صنایع نساجی» امتحان «بافندگی»، در رشته «صنایع شیمیایی» امتحان «فرآیندهای شیمیایی» و در رشته «معدن» امتحان «فرآوری مواد معدنی»؛ در روز یک‌شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته‌ «سرامیک» امتحان «محاسبات در سرامیک»، در رشته «متالورژی» امتحان «محاسبات فنی تخصصی»، در رشته «صنایع نساجی» امتحان «چاپ و تکمیل نساجی»، در رشته « صنایع شیمیایی» امتحان «شیمی تجزیه (۱)» و در رشته «معدن» امتحان «فیزیک(۲)» و در روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته‌ «سرامیک» امتحان «ماشین آلات سرامیک»، در رشته «متالورژی» امتحان «رسم مدل و قالب»، در رشته «صنایع نساجی» امتحان «تأسیسات نساجی»، در رشته «صنایع شیمیایی» امتحان «عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی» و در رشته «معدن» امتحان «اکتشافات معدن» برگزار می‌شود.

* برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی ـ واحدی رشته‌های فنی

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته‌های فنی در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرح است:
در بخش صنعت در روز یک‌شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته‌های «چاپ، تأسیسات، صنایع چوب و کاغذ، مکانیک خودرو، ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی، صنایع فلزی» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی»؛ در روز سه‌شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته‌های «چاپ، تأسیسات، صنایع چوب و کاغذ، مکانیک خودرو، ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی، صنایع فلزی» امتحان «ریاضی(۳)» و در روز پنج‌شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته‌های «چاپ» امتحان «مواد شناسی»، در رشته «تأسیسات» امتحان «تأسیسات برودتی»، در رشته «صنایع چوب و کاغذ» امتحان «خواص فیزیکی و مکانیکی چوب»، در رشته «نقشه کشی عمومی» امتحان «هندسه ترسیمی»، در رشته‌های «مکانیک خودرو، ساخت و تولید، صنایع فلزی» امتحان «رسم فنی تخصصی» برگزار خواهد شد.

در روز یک‌شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته‌ «چاپ» امتحان» امتحان «محاسبات فنی تخصصی»، در رشته «تأسیسات» امتحان «تأسیسات حرارتی»، در رشته «صنایع چوب و کاغذ» امتحان «محاسبات فنی (۲) و صنایع چوب»، رشته «مکانیک خودرو، ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی» امتحان «محاسبات فنی(۲)» و در روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته‌ «چاپ» امتحان «فناوری چاپ»، در رشته «تأسیسات» امتحان «نقشه‌کشی تأسیسات»، در رشته «صنایع چوب و کاغذ» امتحان «تکنولوژی سازه‌های چوبی»، در رشته «نقشه کشی عمومی» امتحان « نقشه کشی(۲)»، در رشته «مکانیک خودرو، ساخت و تولید و صنایع فلزی» امتحان “اجزاء ماشین ” برگزار می‌شود.

* برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی ـ واحدی رشته‌های فنی

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی – واحدی (بزرگسالان) رشته‌های فنی در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرح است:

در بخش صنعت در روز یک‌شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته‌های «الکترونیک، الکتروتکنیک، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، ناوبری، ساختمان، نقشه برداری» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی(۳) دین و زندگی»؛ در روز سه‌شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته‌های «الکترونیک، الکتروتکنیک، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، ناوبری، ساختمان، نقشه برداری» امتحان «ریاضی(۳)» و در روز پنج‌شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته‌ «الکترونیک» امتحان «الکترونیک عمومی»، در رشته «الکتروتکنیک» امتحان «ماشین‌های AC»، در رشته «الکترونیک و مخابرات دریایی» امتحان «مبانی برق»، در رشته «مکانیک موتورهای دریایی» امتحان «مبانی هیدرولیک صنعتی»، در رشته «ناوبری» امتحان «هواشناسی»، در رشته «ساختمان» امتحان «فناوری ساختمان‌های فلزی» و در رشته «نقشه برداری» امتحان «کارگاه محاسبه و ترسیم(۲)» برگزار خواهد شد.

در روز یک‌شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته‌های «الکترونیک، الکتروتکنیک» امتحان «مدارهای الکتریکی»، در رشته «الکترونیک و مخابرات دریایی» امتحان «فیزیک(۲)»، در رشته «مکانیک موتورهای دریایی» امتحان «استاتیک و دینامیک مقدماتی»، در رشته «ناوبری» امتحان «مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری»، در رشته «ساختمان» امتحان «ایستایی ساختمان» و در رشته «نقشه برداری» امتحان «نقشه برداری عمومی» و در روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد۹۰ در رشته‌ «الکترونیک» امتحان «مبانی مخابرات و رادیو»، در رشته «الکتروتکنیک» امتحان «ماشین‌های الکتریکیDC»، در رشته «الکترونیک و مخابرات دریایی» امتحان «مبانی مخابرات و رادیو»، در رشته «مکانیک موتورهای دریایی» امتحان «محیط زیست دریایی»، در رشته «ناوبری» امتحان «زبان تخصصی»، در رشته «ساختمان» امتحان «فناوری ساختمان‌های بتونی» و در رشته «نقشه برداری» امتحان «روش‌های تعیین موقعیت(۲)» برگزار می‌شود.

* برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی ـ واحدی رشته‌های حرفه‌ای

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته‌های حرفه‌ای در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرح است:

در روز یک‌شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته‌های «گرافیک، نقشه کشی معماری، مرمت آثار فرهنگی، سینما، پشتیبانی صحنه، کودک‌یاری» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی(۳) دین و زندگی»؛ در روز سه‌شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته‌ «گرافیک» امتحان «مبانی تصویر سازی»، در رشته « نقشه کشی معماری» امتحان «آشنایی با بناهای تاریخی»، در رشته «مرمت آثار فرهنگی» امتحان «فرسایش و پوسیدگی مواد معدنی»، در رشته «سینما» امتحان «تحلیل فیلم»، در رشته «پشتیبانی صحنه» امتحان «طراحی تخصصی»، در رشته «کودک‌یاری» امتحان «بیماری شایع کودکان» و در روز پنج‌شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته‌ «گرافیک» امتحان «علم مناظر و مرایا»، در رشته «نقشه کشی معماری» امتحان «عناصر و جزئیات»، در رشته «مرمت آثار فرهنگی» امتحان «پیشینه و سیر تحول مواد معدنی»، در رشته «سینما» امتحان «کارگاه نگارش(۲)»، در رشته «پشتیبانی صحنه» امتحان «حجم شناسی» و در رشته «کودک‌یاری» امتحان «بهداشت روانی» برگزار خواهد شد.

در روز یک‌شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته‌ «گرافیک» امتحان «طراحی(۲)»، در رشته «نقشه کشی معماری» امتحان «متره و برآورد»، در رشته «مرمت آثار فرهنگی» امتحان «پیشینه و مبانی نظری مرمت»، در رشته «سینما» امتحان «مبانی زیبایی شناسی و درک تصویر»، در رشته «پشتیبانی صحنه» امتحان «نقشه کشی(۱)» و در رشته «کودک‌یاری» امتحان «فعالیت‌های آموزشی پیش دبستانی»؛ در روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته‌‌های «گرافیک، مرمت آثار فرهنگی، پشتیبانی صحنه» امتحان «تاریخ هنر جهان»، در رشته «نقشه کشی معماری» امتحان «تأسیسات ساختمان»، در رشته «سینما» امتحان «تاریخ سینما» و در رشته «کودک‌یاری» امتحان «تغذیه و بهداشت مواد غذایی» و در روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد ۹۰ در رشته‌ «سینما» امتحان «تاریخ هنر ایران» برگزار می‌شود.

* برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی ـ واحدی رشته‌های حرفه‌ای

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) رشته‌های حرفه‌ای در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ـ ۱۳۸۹به این شرح است:
در روز یک‌شنبه یکم خرداد۹۰ در رشته‌های «حسابداری بازرگانی، طراحی و دوخت، کامپیوتر، تربیت بدنی، مدیریت خانواده، صنایع غذایی» امتحان «قرآن و تعلیمات دینی(۳) دین و زندگی» و در روز سه‌شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته‌ «حسابداری بازرگانی» امتحان «اصول حسابداری(۲)»، در رشته «طراحی و دوخت» امتحان «الیاف نساجی»، در رشته «کامپیوتر» امتحان «ریاضی(۳)»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی»، در رشته «مدیریت خانواده» امتحان «حقوق خانواده در اسلام»، در رشته صنایع غذایی «بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی» برگزار خواهد شد.

در روز پنج‌شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته‌ «حسابداری بازرگانی» امتحان «حسابداری صنعتی»، در رشته «طراحی و دوخت الگو(۲)»، در رشته « کامپیوتر» امتحان «بانک اطلاعاتی»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «جدول مسابقات ورزشی»، در رشته «مدیریت خانواده» امتحان «خانواده در اسلام»، در رشته «صنایع غذایی» امتحان «اصول کنترل کیفیت»؛ در روز یک‌شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته‌ «حسابداری بازرگانی» امتحان «مفاهیم و روش‌های آماری(۲)»، در رشته «طراحی و دوخت» امتحان «طراحی اندام و لباس»، در رشته «کامپیوتر» امتحان «شبکه‌های کامپیوتری»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «فیزیولوژی(۱)»، در رشته «مدیریت خانواده» امتحان «بهداشت خانواده»، در رشته «صنایع غذایی» امتحان «سردخانه و انبار» و در روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته‌ «حسابداری بازرگانی» امتحان «حسابداری شرکت‌ها»، در رشته «طراحی و دوخت» امتحان «تاریخ هنرجهان»، در رشته «کامپیوتر» امتحان «زبان تخصصی»، در رشته «تربیت بدنی» امتحان «تغذیه و بهداشت مواد غذایی»، در رشته «مدیریت خانواده» امتحان «روان شناسی رشد» و در رشته «صنایع غذایی» امتحان «اصول تغذیه» برگزار می‌شود.

مطالب مرتبط :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

اختصاصی پاتوق بلاگ

آخرین نظرات

  • parisa mansouri: استخدام مهمانداری...
  • parisa mansouri: استخدام مهمانداری...
  • پریسامنصوری: برای استخدام مهمانداری...
  • ashraf: شما دیگه چرا این عکس رو میذارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :...
  • فرحناز شیرچی: Salam diplome gardshgari hastm va trme akhare resh...
  • حجت: جالبه تو پیجای خاک تو سری همه نظرات مثلا مهمشونو م...
  • sagad abasmanesh: سلام لطفا زمان ثبت نام آزمون93 را اعلام کنیدباتشکر...
  • محمود‌یاوران: موقع‌ثبت‌نام‌‌‌جنسیت‌وشهرموردتقاضاورشته‌تحصیلی‌نوش...
  • امیرحسین: من میخواستم بدونم که کلّ پول چه قدر میشود لطفا کام...
  • ندا: چرا پاکش کردین؟نمیشه دات کرد...

برای اشتراک در مطالب پاتوق بلاگ ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید